LÆRINGSMILJØ

FORM RUM laver didaktiske og æstetiske indretningsløsninger både inde og ude. Vi kan skabe rum, som inspirerer børn og voksne til at lære og lege, til at tænke nye tænker og danne nye relationer.

Løsningerne skabes i dialogen mellem vision, omgivelser og økonomi.

RUM TIL LÆRING OG FORDYBELSE

De rum, vi opholder os i, når vi skal lære, kan have forskellige effekter. Nogle rum støtter os i at huske og forstå viden, og gøre den til en del af os selv. Nogle rum giver ro til fordybelse, eller giver inspiration til lege som styrker fællesskab, bevægelse og nærvær. Andre rum siger ”hold dig væk” og suger inspirationen ud af os.

FORM RUM kan tage eksisterende rum i eksempelvis undervisningsinstitutioner, og gøre dem til positive rum, som understøtter de overordnede formål med stedet.

Metoden kan bruges på mange forskellige områder:

Rum
Læring

Virkemidler kan være:

Læring

*Der er højt til loftet mange steder, og uden at give køb på sikkerhed kan vi give børn og unge en masse ekstra plads i niveauer.

VORES PROJEKTER KAN FALDE INDEN FOR KATEGORIERNE:

KROPSLIG LÆRING

Løsninger med udgangspunkt i kropslig læring sigter på at indlejre læringselementer i brugernes dagligdag – det kunne fx være trappeopgangen i en skole, eller i skolegården. Her er både visuelle og taktile virkemidler i spil.

Metoden kan bruges på mange forskellige områder:

Læring